Reiss Motivation Profile

O metodzie

Reiss Motivation Profile (RMP) to metoda badania motywacji, opracowany przez prof. Stevena Reissa, wybitnego eksperta z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej. Pozwala ona poznać naturę motywacji człowieka, która jest podstawą spełnionego życia prywatnego i zawodowego. Za pomocą metody RMP określa się 16 podstawowych motywatorów życiowych (uniwersalnych i potwierdzonych naukowo impulsów, mobilizujących nas do działania), takich jak władza, rewanż, czy status. Kwestionariusz pozwala zbudować profil osobowości człowieka oraz określić jego hierarchię wartości.

Reiss Motivation Profile daje nam możliwość zrozumienia naszej motywacji i potrzeb, których zaspokojenie jest kluczem do spełnionego życia zawodowego i prywatnego. Wprowadzenie narzędzia RMP sprawia, że pracownicy są indywidualnie motywowani, a podejmowane decyzje trafniejsze. Przekłada się to na zwiększenie ich efektywności oraz wzrost zaangażowania.

Zastosowanie RMP

Budowanie zespołów

 • zmniejszenie liczby konfliktów i dbałość o wzajemne zrozumienie

 • możliwość dobierania zadań w taki sposób, aby były one zgodne z predyspozycjami

Rozwój pracowników

 • możliwość poznania natury własnej motywacji

 • zmniejszenie fluktuacji w zespole

Rozwój kadry zarządzającej

 • zdobywanie wiedzy, w jaki sposób skutecznie motywować pracowników oraz stworzyć dla nich i samych siebie odpowiednie warunki pracy

 • wzrost umiejętności komunikacyjnych

Rekrutacja  

 • precyzyjne określanie wymagań w stosunku do aplikantów

 • możliwość zbadania osobowości oraz talentu i potencjałów kandydatów

Marketing

 • badanie potrzeb klientów

 • ukierunkowanie kampanii reklamowych na nieuświadomione potrzeby klienta

Coaching

 • określanie i pobudzenie potencjału

 • zrozumienie i akceptacja potrzeb innych

Sport

 • odnajdywanie czynników wpływających na wyniki

 • określanie stabilności emocjonalnej zawodnika

RMP jest narzędziem diagnostycznym, opartym o metodę naukową. Został opracowany na podstawie badań empirycznych, przeprowadzonych przez zespół profesora Stevena Reissa z Ohio State University, a wyniki zostały opublikowane w wielu prestiżowych publikacjach. Wyniki są wiarygodne, stałe w czasie, a metoda jest wykorzystywana z ogromnym powodzeniem.

Jeśli jesteś zainteresowany zbadaniem swojej motywacji napisz do mnie na izabella@grabskamentoris.pl lub zadzwoń tel. 663 300 300