Pierwotnie mieszkańcami tego obszaru byli Buszmeni San. Prowadzili koczowniczy tryb życia. Myśliwi i zbieracze...